Systém jednotného času


Jedním z primárních vstupů
 pro integrované spolupracující systémy je obvykle systém jednotného času synchronizovaný radiovým signálem DCF (GPS). Informace o přesném čase je považována za jednu z nejdůležitějších komerčních informací, tyto systémy tak nacházejí uplatnění zejména na veřejných prostranstvích a budovách, ale i ve školských a zdravotnických zařízeních a průmyslových objektech.

Synchronizace času ovlivňuje zejména procesy vyžadující soulad více činností spolupracujících objektů. Systémy jednotného času se využívají i jako referenční čas pro stanovení základní časové báze. Systém sestává z centrální jednotky, která vysílá synchronizační informaci ukazatelům času, případně dalším zařízením požadujícím koordinovanou činnost. I přes relativnost této veličiny je času a jeho přesnému prezentování věnována velká pozornost.

Instalace systémů jednotného času jsou aplikovány v rámci realizace slaboproudých rozvodů. Tyto systémy má ve svém portfoliu několik renomovaných výrobců, díky tomu je možné uvést do praxe libovolný návrh zákaznického řešení, od jednoduchých analogových hodin, až po sofistikované systémy LED displejů.