Kamerové systémy

Kamerové systémy jednak doplňují soustavu elektronických zabezpečovacích systémů, jednak jsou využívány jako zařízení ke kontrole výrobních linek a dalších procesů. Pořizují obrazový záznam pozorované oblasti. Díky velmi rychlému rozvoji digitálního způsobu snímání a záznamu obrazu (IP), se spíše než o samostatný systém, jedná o propojení systémů PSN nebo datových a telekomunikačních systémů.

Obraz je přenášen datovou infrastrukturou (IP kamery, kamerové IP servery), nahráván ve formě vysoce kvalitního digitálního videa. Praktickou funkcí je též dálkové sledování kamer prostřednictvím telefonu či internetu, video archivace a vyhledávání záznamů a multi – kamerového obrazu. U dostupných systémů lze polohovat kamery z obrazovky počítače, využít vnitřních i venkovních kamer, kamer s nočním viděním apod. V této oblasti existuje široká škála úrovní zabezpečení, v závislosti na požadavku intenzity ochrany – od ekonomických až po špičková řešení.

U objektů obzvláště citlivých na zabezpečení je možné dosáhnout vysoké spolehlivosti ochrany a snížit provozní náklady právě díky použití kamerových systémů s funkcí vyhodnocování záznamu prostřednictvím sofistikovaného software pro identifikaci osob.

Podmínkou k zajištění účinného zabezpečení objektu je perfektní znalost technologických možností navrhovaných systémů a jejich vhodného umístění. Společnost IQ realizuje projekci a realizaci CCTV řešení na základě individuálních zkušeností z jednotlivých typů objektu – průmyslové prostory, rezidenční objekty, administrativní střediska, veřejná prostranství apod.  

Předpokladem spolehlivého provozu CCTV systémů je péče o zařízení a jeho udržování v bezchybném stavu. Pro jednotlivé typy objektů jsou požadovány individuální podmínky z hlediska stupně zabezpečení a zpracování výstupů. Z toho důvodu citlivě volíme přístup k archivaci dat, jejich zpracování a integraci do nadřízených systémů. Zkouškou spolehlivosti a kvality poskytovaných řešení a služeb je realizace v oblasti rezidenčních objektů, kde klient očekává maximální uživatelský komfort.