Projektová dokumentace

Při zpracování projektové dokumentace k námi realizovaným projektům využíváme dlouhodobé partnerské vztahy s odborně způsobilými osobami působícími v České i Slovenské republice. Jedná se zejména o tyto profese:

  • autorizovaný projektant elektrických zařízení a elektroinstalací NN
  • světelný inženýr
  • energetický auditor
  • autorizovaný stavební inženýr
  • stavební dozor
  • autorizovaný geodet