Požární a evakuační rozhlas, ozvučení prostor (PER)

Ozvučení prostor, společně s dalšími bezpečnostními systémy, jako např. EPS, slouží v prvé řadě k zajištění bezpečné evakuace a ochraně majetku u rozsáhlých objektů při jakémkoli nebezpečí. Systém musí odpovídat zákonné normě, která stanovuje technické požadavky na protipožární bezpečnost při výstavbě a používaní staveb, ve kterých se předpokládá pohyb více než 200 osob.

Požární a evakuační rozhlas komunikuje s požární ústřednou, resp. jiným poplachovým zařízením. Umožňuje směřování zprávy do dotčené části objektu, řízení evakuace osob s ohledem na bezpečné opuštění nebezpečné časti objektu. Nejmodernější systémy integrují svoji funkčnost do systémů ochrany objektu (EZS, EPS, SKV) na základě jejich digitálního propojení a široko programovatelných řídicích jednotek systému ozvučení a komplexních nadřazených systémů (C4, SBI, atd.).

V komerční sféře se profesionální ozvučení využívá ve veřejných prostorech pro vysílání reklamních spotů, zábavných programů, hudby a k příležitostným hlášením objektů letišť, kongresových hal, hotelů a hypermarketů. Komerční ozvučení objektu je navrženo dle detailních výpočtů a návrhů prostřednictvím speciálního software na základě tvaru, charakteru umístění a materiálů použitých v objektu.

Zvláštní oblast tvoří ozvučení volných prostranství v rámci systémů včasného varování v blízkosti objektů s potřebou provozu těchto systémů a ve sféře civilní ochrany.
Podmínkou kvalitního projektu ozvučení objektů je předchozí praxe a odborné předpoklady. Společnost IQ Group realizuje systémy ozvučení od projektu přes vybudování až k následnému servisu a údržbě. U projektu evakuačního rozhlasu vychází projekce a realizace z požadavků Požární zprávy a vyžaduje úzkou spolupráci s bezpečnostními složkami na straně projektanta stavby.