Projekt osvětlovací soustavy (studie)

Projekt osvětlovací soustavy (studie) je základním dokumentem, obsahujícím detailní výpočty navrhované osvětlovací soustavy řešeného objektu v souladu s normami ČSN EN, STN EN.

Zadavatel zde získá komplexní přehled o všech potřebných ukazatelích světelných výpočtů – minimální, maximální a průměrná intenzita osvětlení v jednotlivých částech objektu, maximální hodnoty oslnění svítidel, rovnoměrnost osvětlení, udržovací činitel údržby, vizualizace osvětlení v nepravých barvách a schéma umístění jednotlivých svítidel.