Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž zabezpečující přenos dat, hlasu a obrazu po téže fyzické kabeláži, je základem komunikační infrastruktury u tzv. inteligentních budov. Kabelové rozvody, ukončené v zásuvkách a propojovacích panelech, jsou umístěny v datových rozvaděčích společně s aktivními prvky, řídícími a zabezpečujícími přístup k internetu, hlasovým službám a datům. Prostřednictvím aktuálně používaných systémů je možné realizovat pevné datové spojení se životností 25 – 30 let s parametry, které umožňují přizpůsobit se požadavkům přenosových a komunikačních protokolů v budoucnosti. Je tak možné zajistit vysokou variabilitu pro budoucí úpravy a přesun technologie sítě při organizačních změnách.

Optické sítě jsou obvykle navrhovány k propojení větších vzdáleností mezi budovami, v průmyslových areálech, jako páteřní vertikální síť ve výškových budovách a dokonce jako horizontální propojení v rámci jednoho podlaží, jestliže délka segmentu přesahuje 90 m. Ve srovnání s metalickým kabelem je možné optické vlákno použít v multimodovém provedení až do 2000 m délky, aniž by došlo ke ztrátě výkonnosti.

Nejsofistikovanější instalace datových sítí jsou realizovány při budování datových center, sloužících k úschově a zpracování velkého objemu dat v zabezpečených prostorách velkých institucí, ministerstev a v atlasové korporátní sféře budované systémem tenkých klientů. Zde jsou využívány technologie, s nejvyššími nároky na požadavky provozu, což vyvolává důraz na bezchybné vypracování takovýchto sítí.Projekt a instalace datových sítí se řídí základní mezinárodní normou ISO/IEC 11801 2nd edition, stanovující strukturu, topologii a technické požadavky na komponenty a přenosovou cestu. Norma určuje také parametry a metody testování instalovaných kabeláži. Kvalitně realizovaná instalace je zaštítěna certifikovaným měřením s výsledným měřícím protokolem. Dlouholeté zkušenosti společnosti IQ Group  s realizací datových sítí umožňují společnosti podílet se na budování datových center, patřících mezi nejnáročnější instalace v této oblasti. Zachování trendu s postupem moderních technologií je třeba zabezpečit neustálým zvyšováním odbornosti pracovníků zabývajících se datovými sítěmi a spoluprací s partnery poskytujícími kvalitní prvky a kabelážní systémy.