Servisní činnost


Společnost IQ Group je subjektem poskytujícím ucelenou nabídku služeb na všech úrovních své profesní činnosti. Sofistikovanost nasazovaných technologií a jejich integrace do nadřízených systémů klade vysoké nároky na odbornou zdatnost a technické zkušenosti zaměstnanců, podílejících se na projekci, realizaci i servisu.

V současnosti nabývá následná odborná péče o realizované projekty na významu a tvoří důležitou část aktivit společnosti. Klient je vždy partnerem společnosti a kvalitní servisní zázemí vnímáme jako jeden ze základních prvků tohoto vztahu.

Servisní zázemí společnosti IQ Group je reprezentováno samostatným oddělením, jehož úspěšnost společnost zakládá na pravidelném vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců i investicích do technického vybavení. Pro naše významné klienty jsou určeny nadstandardní servisní služby, připravené na míru individuálnímu projektu. Pro požadavky vysoké úrovně zajištění spolehlivosti aplikovaných technologií, společnost nabízí možnost využití outsourcingových služeb.

Zvláštním segmentem jsou Servisní smlouvy s plněním vázaným na legislativní požadavky provozu specifických technologií, jako Elektrická požární signalizace a Požární rozhlas. Taktéž zákazníkům zabezpečujeme periodické revize elektrických instalací a revize elektrických spotřebičů dle státní normy.