Analýza proveditelnosti

Analýza proveditelnosti investice je přehlednou studií zásadních ukazatelů proveditelnosti předmětného projektu. Zpracovanými ukazateli jsou pak energetická úspora, návratnost investice (ROI – poměr vydělaných prostředků k prostředkům investovaným), celkové náklady na investici a její provoz (TCO) a úspora emisí CO2.

Tento výstup slouží zadavateli k jasnému rozhodnutí o investici jako takové.