Silnoproudé instalace

Silnoproud u moderních staveb zajišťuje provoz a správný chod všech elektrických spotřebičů nebo zařízení, osvětlení a ovládání nejrůznějších připojených technologií. Prostřednictvím kvalitního návrhu, instalace a následného regulování elektrických zařízení lze pak uspořit významné finanční prostředky a zásadně zvýšit úroveň a bezpečnost takto upraveného prostoru.

V současné době jsou správně provedené instalace nezbytné pro fungování tzv. inteligentních budov, které za pomoci moderních technologií zajišťují energetické úspory při běžném provozu. Jedná se například o regulaci teploty, osvětlení, výměny vzduchu v místnostech, kontrolu pohybu osob atd., kdy se automaticky vypíná topení v prázdných místnostech, zhasínají se zapomenutá světla, jsou hlášeny závady nebo neoprávněný vstup.

Společnost IQ Group se specializuje převážně na slaboproudé instalace, avšak z důvodu čím dál častější potřeby úzkého propojení silnoproudých a slaboproudých instalací, které představují právě „inteligentní budovy“, jsme schopni zajistit i silnoproudou část instalací pro plnohodnotnou realizaci Vašeho projektu.