Přístupové a docházkové systémy

Přístupový systém zajišťuje kontrolu pohybu osob v objektu dle konkrétních, předem nastavených parametrů. Systémy je možné nastavit na sledování přístupu do jednotlivých prostor v závislosti na oprávnění osob. Řídící a monitorovací zařízení (turnikety, brány, závory, čtečky) přijímají pokyny prostřednictvím bezkontaktních čipových karet, čipových klíčů, biometrických údajů či hlasového nebo jiného vstupu. Informace je zpracována na základě ověření vzorku kódu, přiřazeného k jednotlivým osobám, jejichž pohyb se v objektu předpokládá.

Systém lze provozovat buď samostatně, nebo v rámci integrovaného bezpečnostního systému propojeného se zařízením EZS, CCTV, MaR nebo EPS.

Aplikace disponuje funkcemi jako řízené turnikety, branky a závory, časové spínače, odečet prostředků z konta karty, zámek šatnové skříňky, otevírání dveřních zámků. Jsou zaznamenány veškeré příchody a odchody osob na pracoviště. Společně s časem průchodu je registrován i jeho typ (příchod a odchod do zaměstnání, odchod k lékaři, respektive návrat, služební odchod a příchod, soukromé přerušení pracovní doby, a další). Systém tak odstraňuje časově i finančně náročně manuální zpracovávání údajů o skutečně odpracovaných hodinách a umožňuje automatické propojení s ostatními informačními systémy (personalistika a zpracování mezd).
Přístupové a docházkové systémy nacházejí hlavní využití jak v administrativních budovách, veřejné správě, tak v podnicích s potřebou přesné evidence pohybu osob na pracovišti. Koncepce řešení systému tedy vyžaduje detailní znalost provozních zvyklostí a potřeb dané instituce a práci s některými modely matematiky a logiky. Společnost IQ Group spolupracuje s dodavateli poskytujícími otevřená a komplexní řešení, certifikovaná daňovými a bezpečnostními legislativními subjekty.