Pobočkové ústředny a komunikační systémy

Jednou z nejdůležitějších a denně využívaných součástí všech typů obytných, kancelářských i průmyslových prostor je bezesporu telefonní systém. Aktuální prudký rozvoj v oblasti telekomunikačních technologií s sebou nese nové požadavky, na které je třeba pružně reagovat. Jedná se o systémy s významnou úsporou provozních nákladů telefonické a faxové komunikace a systémy privátních datových sítí umožňujících přenos hlasu.

Díky tomu odpadá budování paralelní telefonní kabeláže. Každý projekt vyžaduje individuální řešení, založené na technologiích ISDN, GSM, DECT apod. Lze použít například systémy s automatickou volbou nejvýhodnějšího operátora, systémy umožňující propojení pobočkových ústředen v různých lokalitách do jednoho systému atd.

Telefonní systém je tak možné budovat buď na bázi klasické telefonní ústředny, nebo využitím datových sítí. Technologie využívající datové sítě (VoIP) je doporučována společnostem, které sestávají z více pracovišť v tuzemsku nebo v zahraničí. Umožňuje propojení telefonních ústředen jednotlivých poboček, vnitropodnikovou komunikaci, komunikaci mezi vzdálenými pobočkami prostřednictvím datové WAN sítě a v případě použití vhodné brány i telefonování v externí síti.

Zvláštní kategorií jsou systémy typu intercall, využívané obvykle v hotelovém či zdravotnickém sektoru i v oblasti velkých administrativních budov státní správy.

Majoritní část instalací je v současnosti pokryta zařízeními předních světových producentů v tomto odvětví, kteří jsou schopni splnit požadavky i velkých clustrovaných pobočkových ústředen. Praktické zkušenosti a pravidelné vzdělávání v této oblasti umožňuje společnosti IQ Group projektovat a realizovat zákaznická řešení s výhodným poměrem cena/výkon ve prospěch funkcionality.