Ozvučné a osvětlovací systémy

Nedílnou součástí prvků kvalitního vybavení a komfortního užívání jak průmyslových, tak obytných prostor je promyšlený systém osvětlení. Tento systém pak nesestává pouze z jednotlivých svítidel, ale například i jejich inteligentního řízení v závislosti na denní či roční době, konkrétním pracovním prostředí či potřebě reakce na pohyb.

Díky našim dlouholetým zkušenostem a spoluprací s renomovanými dodavateli svítidel, souvisejícího materiálu a zařízení jsme schopni zajistit individuální řešení sofistikovaných projektů pro nejnáročnější zákazníky.

Bez kvalitního ozvučení prostor se pak neobejde žádný objekt určený k hromadnému setkávání osob za účelem konferencí, vzdělávání či kulturní produkce.
Po konzultaci s klientem připravíme na míru návrh rozložení a nastavení vhodného ozvučení konkrétních prostor přesně podle jeho požadavků. Samozřejmostí je profesionální realizace a následný servis.