Elektronické zabezpečovací systémy (EZS, resp. PSN)

Elektronické zabezpečovací systémy, respektive poplašné systémy k hlášení narušení PSN slouží k elektronické ochraně objektů a majetku před narušiteli (krádež vloupáním, sabotáž a ochrana pracovníků objektu před napadením). Spolehlivě reagují na pohyb nepovolaných osob, signalizují místo narušení chráněného systému a okamžitě zajistí přenos informací organizaci, zabezpečující ochranu objektu.

Při narušení ústředna vyvolá poplach pomocí lokálních či vzdálených hlásičů, případně aktivuje externí zařízení, např. záznamové zařízení video systému, elektromechanické zábrany apod. PSN není čistě izolovaný systém, ale je možné ho využít ve spolupráci s jinými systémy ochrany objektů – např. CCTV, EPS, systém docházky atd. Jako snímací zařízení se využívá snímač pohybu, detektor rozbití skla, snímač destrukčních hluků, magnetický kontakt, tísňové tlačítko, detektor dýmu, detektor hořlavých plynů, detektor zaplavení, případně otřesové detektory. EZS je v současnosti standardní a nedílnou součástí ochrany budov nejen v komerčním, ale i soukromém rezidenčním sektoru kvůli stále rostoucí potřebě důsledné ochrany hmotného majetku, údajů a dat. Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní vstupní analýzu rizik daného objektu i profesionálně zpracovaný realizační projekt, dodávku, instalaci, oživení a kompletní servis zařízení. U našich systému dbáme na užití technologických novinek i plnění požadavků platných předpisů a norem.

Integrované bezpečnostní systémy

Integrované bezpečnostní systémy jsou navrhovány na základě znalosti jednotlivých oblastí zabezpečovací techniky a její aplikace v praxi. Zvlášť citlivé objekty je třeba účinně chránit před jakýmkoli narušením zvenčí. Takto definovaný požadavek vyžaduje integraci několika zabezpečovacích technologií do jednoho kooperujícího celku podávajícího jednotnou skutečnou informaci o stavu objektu. Jednotlivé systémy aktivně reagují na stavy narušení, tzn. při každé akci je provedena adekvátní reakce. Zde jsou využívány integrované systémy obsahující EZS, perimetrické závory, CCTV, přístupový systém, EPS apod.

Podmínkou pro správné nastavení integrovaného systému tohoto typu, je dokonalá praktická znalost jednotlivých častí a neustály kontakt s nejmodernějšími technologiemi a poznatky z oboru.
Společnost IQ Group na základě dlouholetých zkušeností realizuje integrované bezpečnostní systémy pro nejnáročnější investory z oblasti resortů a privátních sídel. Samozřejmostí je neustálé vzdělávání a získávání nových informací v této oblasti.