TV a anténní rozvody

Televizní rozvody a společná televizní anténa (STA) jsou obvykle vnitřní kabelové rozvody určené k šíření obrazového analogového nebo digitálního signálu. Jsou instalovány zejména v obytných budovách, hotelích, školských zařízeních, ale i v administrativních a průmyslových objektech. STA je systémem sestávajícím z kabelových rozvodů, centrální stanice, zesilovačů a soustavy pozemních či satelitních antén. Dnes, kdy je televizní signál šířen digitálně, se začíná preferovat realizace STA systémů formou datových rozvodů prostřednictvím strukturované kabeláže. Stává se pak univerzálním médiem pro šíření datových paketů, televizního a telefonního signálu.

Použitý systém a nosné médium jsou konzultovány i s telekomunikačními operátory, s nimiž se předpokládá spolupráce při provozování telekomunikačních a retransmitních služeb. Šíření analogového signálu zůstává stále populární díky malé technologické náročnosti u objektů s nižší přidanou hodnotou. Tlak na nové technologie pozorujeme hlavně v oblasti komerčních staveb a očekává se přetrvání tohoto trendu. Šíření a příjem televizního signálu je upraven legislativně. Základem využívání služeb STA jsou tak rozvody profesionálně realizované na základě odborných předpokladů.
STA jsou realizovány v rámci instalace slaboproudých rozvodů. Pro zprovoznění a správné nastavení technologických zařízení a anténních systémů využívá společnost IQ tým specialistů, disponujících zařízeními pro optimální naladění a zafixování parametrů systému. Instalace STA se provádějí dle předem optimalizovaného projektu zahrnujícího současné i budoucí požadavky pro konkrétní objekt.