Hyundai Motor Czech, Nošovice

Investor: Hyundai Motor Czech s.r.o.

Generální dodavatel: S&T CZ s.r.o.

Termín realizace: 09/2017 – 11/2017

Druh dodávky: Dodávka a montáž datové a silové sítě

https://www.hyundai.cz/o-nas/o-spolecnosti/kontakt